Thumb 29797c539d27e74a8787a30bcf21b65ba9641ca8
6f4b214461310ca606dcbaa6fc05d0125594e4af

Hetty Gunning

Ik collecteer omdat:

...ik binnenkort mijn 60 e verjaardag.vier met een feest. Als kado wil ik graag dat mensen , die dat willen, doneren aan Mama Cash.
Ik ben sinds een paar jaar donateur van Stichting Mama Cash.
Mama Cash werkt wereldwijd samen met groepen vrouwen, meiden en transgenders, die opkomen tegen discriminatie en onderdrukking en die bouwen aan een rechtvaardiger wereld.
Help je mee ?

Liefs, Hetty

49

donaties

€ 1.477

ingezameld